กลุ่มธุรกิจ

กว่า 40 ปี ที่บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ ด้วยความมุ่งมั่น และ ได้รัการยอมรับจากลูกค้า ว่าเป็นผู้ให้บริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและดำเนินธุรกิจภายใต้พันธกิจ


“ลูกค้าต้องมาก่อนเสมอ และ สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า”


กลุ่มธุรกิจหลักประกอบด้วย :

Top