ศูนย์ซ่อมรถโดยสาร เทศบาลบางบัวทอง

ศูนย์ซ่อมรถโดยสาร เทศบาลบางบัวทอง

  • เลขที่ 85 หมู่ที่ 4 ถนนบางกรวย–ไทรน้อย ตําบลบางบัวทอง อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
  • แผนที่/ที่ตั้ง : ดูแผนที่ขนาดใหญ่

การบริการทั่วไป

ดูแลบำรุงรักษาโดยสาร ทั้งหมด 487 คัน แบ่งเป็น

รถโดยสารธรรมดา
(ครีม-แดง)

จำนวน 263 คัน

รถโดยสารปรับอากาศ
ยูโรวัน (ครีม-น้ำเงิน)

จำนวน 85 คัน

รถโดยสารปรับอากาศ
ยูโรทู

จำนวน 139 คัน

ภาพรวมศูนย์บริการ

Top