ศูนย์ซ่อมรถโดยสาร บางเขน

ศูนย์ซ่อมรถโดยสาร บางเขน

  • ตั้งอยู่ภายในอู่รถโดยสาร ขสมก. เขตการเดินรถที่ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
  • แผนที่/ที่ตั้ง : ดูแผนที่ขนาดใหญ่

การบริการทั่วไป

ดูแลบำรุงรักษา รถโดยสาร ทั้งหมด 90 คัน แบ่งเป็น

รถโดยสารธรรมดา
(ครีม-แดง)

จำนวน 60 คัน

รถโดยสารปรับอากาศ
ยูโรวัน (ครีม-น้ำเงิน)

จำนวน 15 คัน

รถโดยสารปรับอากาศ
ยูโรทู

จำนวน 15 คัน

ภาพรวมศูนย์บริการ

Top