วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

  • เราจะเป็นผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ให้บริการแบบใหม่ และการบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า

พันธกิจ

  • ตระหนักถึง
    • “ลูกค้าต้องมาก่อนเสมอ”
    • “สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า”
  • เสริมสร้างคุณค่าองค์กรด้วยความท้าทายที่ไม่หยุดนิ่งเพื่อธุรกิจใหม่ของเรา
  • เป็นต้นแบบการบริการหลังการขายในทุกด้านสำหรับบริษัทในกลุ่มตรีเพชร
Top