ศูนย์ซ่อมรถโดยสาร บรมราชชนนี

ศูนย์ซ่อมรถโดยสาร บรมราชชนนี

  • ตั้งอยู่ภายในอู่รถโดยสาร ขสมก. เขตการเดินรถที่ 6 เลขที่ 84 ถนนบรมราชชนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
  • แผนที่/ที่ตั้ง : ดูแผนที่ขนาดใหญ่

การบริการทั่วไป

ดูแลบำรุงรักษา รถโดยสาร ทั้งหมด 375 คัน แบ่งเป็น

รถโดยสารธรรมดา
(ครีม-แดง)

จำนวน 206 คัน

รถโดยสารปรับอากาศ
ยูโรวัน (ครีม-น้ำเงิน)

จำนวน 62 คัน

รถโดยสารปรับอากาศ
ยูโรทู

จำนวน 107 คัน

ภาพรวมศูนย์บริการ

Top