นโยบายการบริหารคุณภาพ

  • เราปฏิบัติต่อลูกค้าโดยถือเป็นสำคัญอันดับแรก และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าเสมอ
  • เราต้องเป็นต้นแบบและผู้นำสำหรับบริษัทในกลุ่มตรีเพชร ในด้านการบริการหลังการขายที่จะคงไว้ซึ่งการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001: 2015 ด้านการบริหารคุณภาพ

Top