ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงาน

จำนวนที่เปิดรับสมัคร (อัตรา)

 • เงินเดือน : ตามตกลง
 • ประสบการณ์ : อย่างน้อย 2 ปี
 • คุณสมบัติ :

  1. คุณวุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป

  2. ประสบการณ์ทำงานเตรียมพื้น พ่นสี

  3. มีความอดทนขยัน สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

  4. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

  5. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ทำหน้าที่เตรียมพื้น โป๊วสี ขัดสี
  2. ทำหน้าที่พ่นสี
  3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • เงินเดือน : ตามตกลง
 • ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
 • คุณสมบัติ :
  1. มีประสบการณ์ในการขายรถบรรทุก
  2. สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
  3. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดค้างคืนได้
  4. มีทักษะการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. อายุไม่เกิน 35 ปี
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. บริหารจัดการงานขายในเว็บไซต์ที่จัดให้
  2. ติดต่อลูกค้าเพื่อนัดหมายดูสินค้า และปฏิบัติตามขั้นตอนการขาย
  3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เงินเดือน : ตามตกลง
 • ประสบการณ์ : 1-3 ปี
 • คุณสมบัติ :

  - เพศ : ชาย อายุไม่เกิน 25 ปี

  - คุณวุฒิการศึกษา : ปวส.

  - สาขาการศึกษา : ช่างยนต์

  - ประสบการณ์ทำงานซ่อมบำรุงรถยนต์

  - ใช้เครื่องมือทางช่างได้อย่างคล่องแคล่ว

  - มีความอดทนขยัน สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

  - ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

  - มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  - ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์, เครื่องยนต์กลไกล, ระบบไฟฟ้ารถยนต์, ระบบปรับอากาศรถยนต์

  - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Top