ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงาน

จำนวนที่เปิดรับสมัคร (อัตรา)

 • เงินเดือน : ตามตกลง
 • ประสบการณ์ : 1-3 ปี
 • คุณสมบัติ :

  - เพศ : ชาย อายุไม่เกิน 25 ปี

  - คุณวุฒิการศึกษา : ปวส.

  - สาขาการศึกษา : ช่างยนต์

  - ประสบการณ์ทำงานซ่อมบำรุงรถยนต์

  - ใช้เครื่องมือทางช่างได้อย่างคล่องแคล่ว

  - มีความอดทนขยัน สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

  - ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

  - มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  - ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์, เครื่องยนต์กลไกล, ระบบไฟฟ้ารถยนต์, ระบบปรับอากาศรถยนต์

  - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Top