ข่าวสาร

อ่านต่อ +

View more

การให้ความรู้แก่พนักงานขับรถ

18/11/2019

บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด ส่งทีมวิทยากรจาก ศูนย์บริการ อีซูซุออโต้เทคนิค บางปะกง ถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานข...

อ่านต่อ

อ่านต่อ +

View more

กิจกรรมสันทนาการเชื่อมความสัมพันธ์

25/07/2019

ความสนุกสนานของกิจกรรมสันทนาการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในกลุ่มเพื่อนพนักงาน ในการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปี 256...

อ่านต่อ

อ่านต่อ +

View more

บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การบำรุงรักษารถ/การตรวจเช็กรถ ประจำวัน และการขับขี่อย่างปลอดภัย

18/03/2019

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2562 บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเชิญจาก บริษัท แวนเทค ทรานส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัด...

อ่านต่อ

อ่านต่อ +

View more

บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร “Leadership Development Training Program”

15/02/2019

เมื่อวันที่ 12-14 มกราคม และ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯได้จัดอบรมหลักสูตร “Leadership De...

อ่านต่อ

อ่านต่อ +

View more

กิจกรรม Auto Technic Orientation Camp สำหรับพนักงานเข้าใหม่ ประจำปี 2562

19/01/2019

บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด จัดปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค...

อ่านต่อ

หน้าที่ 2/2 (17 ผลลัพธ์)

Top